Σφακιανάκης Μηνάς
Σφακιανάκης Μηνάς
Σφακιανάκης Γιώργος
Έδρα εταιρείας
+30 697 658 4849 Λεωφόρος Ικάρου 55, Ηράκλειο 713 07
+30 694 653 4603 Λεωφόρος Ικάρου 55, Ηράκλειο 713 07
+30 2813 021 657 Λεωφόρος Ικάρου 55, Ηράκλειο 713 07
Σφακιανάκης Μηνάς
Σφακιανάκης Μηνάς
Σφακιανάκης Γιώργος
Έδρα εταιρείας
+30 697 658 4849 Λεωφόρος Ικάρου 55, Ηράκλειο 713 07
+30 694 653 4603 Λεωφόρος Ικάρου 55, Ηράκλειο 713 07
+30 2813 021 657 Λεωφόρος Ικάρου 55, Ηράκλειο 713 07

Ύδρευση – Αποχέτευση

Technical Group Sfakianakis

Δίνουμε λύσεις σε κάθε σας προσπάθεια, σκέψη για δημιουργία, εφαρμόζουμε σήμερα την τεχνογνωσία στον τομέα των κατασκευών με τη νοοτροπία του αύριο. Έχουμε την εμπειρία και την γνώση που μας επιτρέπουν να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις απαιτήσεις κάθε έργου. Πετυχαίνουμε την βέλτιστη ποιότητα με γνώμονα την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους κατασκευής. Επενδύουμε σε σας τους πελάτες μας το μέλλον μας.

Αναλαμβανουμε

 • Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων χωρίς εκσκαφή (No DIG)
 • Απόφραξη – καθαρισμός αγωγών-δικτύων αποχέτευση και ομβρίων
 • Καθαρισμός – επισκευή φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής
 • Έλεγχος αγωγών-δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Επιθεώρηση – βιντεοσκόπηση αγωγών και δικτύων
 • Χαρτογράφηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων, αερίου
 • Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων
 • Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και επισκευή αγωγών και δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης (βαρύτητας, πίεσης, κενού), γεωτρήσεων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και στερεών αποβλήτων.
 • Απόφραξη ιδιωτικών διακλαδώσεων
 • Καθαρισμός & απολύμανση ιδιωτικών διακλαδώσεων
 • Καθαρισμός δικτύου ομβρίων και εσχαρώσεων
 • Επισκόπηση με κάμερα
 • Μελέτη, κατασκευή, λειτουργία & συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και στερεών αποβλήτων.