Σφακιανάκης Μηνάς
Σφακιανάκης Μηνάς
Σφακιανάκης Γιώργος
Έδρα εταιρείας
+30 697 658 4849 Λεωφόρος Ικάρου 55, Ηράκλειο 713 07
+30 694 653 4603 Λεωφόρος Ικάρου 55, Ηράκλειο 713 07
+30 2813 021 657 Λεωφόρος Ικάρου 55, Ηράκλειο 713 07
Σφακιανάκης Μηνάς
Σφακιανάκης Μηνάς
Σφακιανάκης Γιώργος
Έδρα εταιρείας
+30 697 658 4849 Λεωφόρος Ικάρου 55, Ηράκλειο 713 07
+30 694 653 4603 Λεωφόρος Ικάρου 55, Ηράκλειο 713 07
+30 2813 021 657 Λεωφόρος Ικάρου 55, Ηράκλειο 713 07

Κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων

Technical Group Sfakianakis

Παρέχουμε υπηρεσίες κατασκευής τόσο ιδιωτικών όσο και δημοσίων τεχνικών έργων από το στάδιο των εκσκαφών ως την ολοκλήρωση τους. Με την παρουσία έμπειρου μηχανικού καθημερινά στο χώρο του έργου διασφαλίζεται η σωστή καθοδήγηση των συνεργείων, ελέγχεται η ποιότητα της κατασκευής , επιτυγχάνεται το βέλτιστο κόστος και ρυθμίζεται ο χρόνος των εργασιών.

Κατοχυρώνεται με τις απαραίτητες συμβάσεις η νομική και η τεχνική υπόσταση του κάθε έργου. Τηρώντας τις προδιαγραφές της εκάστοτε μελέτης αναλαμβάνουμε την παραγγελία των δομικών υλικών, ελέγχουμε την διαδικασία των απαραίτητων πληρωμών βάσει των απαιτήσεων του προϋπολογισμού του έργου, καταγράφουμε την πορεία των εργασιών καθημερινά με γραπτό και φωτογραφικό υλικό έτσι ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε φάση εργασιών.

Ανέγερση κατοικιών, προσθήκη καθ’ύψος

Σεβόμενοι τις απαιτήσεις των πελατών, την εργονομία, την ασφάλεια και την οικονομικότητα, αναλαμβάνουμε την ανέγερση νέων κατοικιών από οπλισμένο σκυρόδεμα ή από χάλυβα. Επίσης κατασκευάζουμε προσθήκες καθ’ύψος υπαρχόντων κτιρίων με σκελετό από σκυρόδεμα ή χάλυβα.

Ανακαινίσεις, συντηρήσεις, επισκευές κτιρίων

Αναλαμβάνουμε ριζικές ανακαινίσεις πάσης φύσης χώρων, κατοικιών, γραφείων, κτιρίων κλπ. Οι επεμβάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν όχι μόνο αισθητικές παρεμβάσεις, αλλά και ενεργειακή αναβάθμιση ώστε ο χώρος να καταστεί λιγότερο ενεργοβόρος με συνέπεια την άμεση εξοικονόμηση δαπανών θέρμανσης και ψύξης.

Μεταλλικές κατασκευές

Στους τομείς δραστηριοτήτων μας περιλαμβάνεται η ανέγερση μεταλλικών κτιρίων, στεγάστρων, γεφυρών και γενικά κάθε μεταλλικού ή σύμμεικτου φορέα με χρήση προοριζόμενη για κατοικία, γραφεία, βιομηχανία, αποθήκη κλπ.

Βιομηχανικά δάπεδα

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων εξωτερικών και εσωτερικών χώρων.

Χωματουργικά έργα

Αναλαμβάνουμε χωματουργικές εργασίες, όπως εκσκαφές, επιχώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, καθαρισμούς οικοπέδων κλπ.

Αναλαμβανουμε

 • Κατασκευή κατοικιών
 • Ανακαινίσεις – αναπαλαιώσεις
 • Κατασκευές πέτρινων κατοικιών
 • Κατασκευές μεταλλικών κτιρίων
 • Κατασκευές σύμμεικτων κτιρίων
 • Προκατασκευασμένα σπίτια
 • Ενισχύσεις κατασκευών
 • Πέργκολες κεραμοσκεπές
 • Κατασκευές ψευδοροφών
 • Κατασκευές πισίνας
 • Κατασκευές
 • Ανέγερση κατοικιών, προσθήκη καθ’ύψος
 • Ανακαινίσεις, συντηρήσεις, επισκευές
 • Μεταλλικές κατασκευές
 • Αθλητικά έργα
 • Βιομηχανικά δάπεδα
 • Χωματουργικά έργα